Участниците в срещата обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството между Украйна и България

Председателят на партия „Социалисти”, Украйна, Леонид Кожара и Деница Златева, член  на Изпълнителното бюро на БСП,  се срещаха в София в рамките на работна визита на ръководството на партия „Социалисти” в България.


Участниците в срещата обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството между Украйна и България, въз основа на ценности като свобода, права на човека, толерантност, равни възможности на всички граждани и върховенство на закона. Те подчертаха твърдата си подкрепа за устойчив мир и стабилност в Украйна.

Леонид Кожара и Деница Златева обсъдиха ключови теми в политическия живот на Украйна и на България, международния дневен ред и регионалното сътрудничество. Партия „Социалисти” и БСП изразиха готовност да разработят и идентифицират възможности за по-тясно двустранно сътрудничество.

Участниците в срещата обсъдиха възможностите за обмен на опит между партиите и изразиха намерение да спомогнат за установяването на контакти между младежките структури, организациите на жените и други сродни организации и обединения.
Източник: bsp.bg/