Позицията на ИПТ в БСП ,,Социализъм 21 век“

Позицията на ИПТ в БСП ,,Социализъм 21 век"
„СОЦИАЛИЗЪМ XXI ВЕК“: НЕ НА ВОЙНАТА! ЗА НЕЗАБАВЕН ОБРАТ КЪМ МИР И КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ!

БСП да предложи позиция за разработване на нова европейска политика за мир и на нова стратегическа концепция на НАТО като отбранителен съюз

Военната операция на Русия в Украйна бележи тежкия провал на дипломацията да намери решение на изострилите се до крайност противоречия между САЩ, НАТО и Руската федерация.

Как се стигна дотук?
Десетилетия наред САЩ и НАТО погазват принципите на международното право и пренебрегват поетите към Москва ангажименти НАТО да не се разширява към границите на Руската федерация. ЕС остана страничен наблюдател на задълбочаващото се напрежение, без свои инициативи за преодоляването му чрез система от трайни гаранции за европейската сигурност.
Нещо повече. На 21 ноември 2013 г. в Украйна бе извършен неонацистки държавен преврат с участието и подкрепата на страни от ЕС и НАТО. В продължение на осем години режимът в Киев възроди нацистката идеология и практика, провокира разделение и противопоставяне в самата Украйна, истеричната русофобия и бандеровщина доведе до гибелта на над 13 хиляди души, двойно повече са ранените, осакатените и безследно изчезналите, в Одеса бяха изгорени живи 50 души, а „международната демократична общност” обяви извършителите на тези престъпления за пазители на европейските ценности… Днес светът е шокиран от военните действия на Русия на украинска територия.
Заявяваме! В ХХІ век е абсолютно недопустима дори мисълта за война в Европа!

Какво да се прави?
Днес е наложително спешно да се пристъпи към съгласуване на най-необходимите мерки за преодоляване на военната фаза на конфликта, както и към набелязване на основните ориентири на нова система за траен мир и гарантирана сигурност за всички европейски държави. За националната сигурност на България такава система е от жизнен интерес, в това число и конкретно по отношение на района на Черно море. Република България, като равноправен член и на Европейския съюз, и на НАТО, е и равноотговорна за формирането на политиките на двата съюза по въпросите на отбраната и сигурността. Сега повече от всякога!

ИПО „Социализъм XXI век“, категорично настоява без отлагане за преход към налагащите се най-отговорни действия в полза на мира и сигурността на нашия континент и в глобален мащаб! За целта, от решаващо значение е НАТО и САЩ в пълна степен да отчетат легитимните искания на Русия за гарантиране на нейната национална сигурност, а Руската федерация от своя страна напълно да гарантира суверенитета на Украйна.

Водени от разбирането, че националната сигурност на всяка държава в Европа и в света следва да се гарантира във взаимовръзка със сигурността, както на прилежащите държави, така и на държавите от съответния регион и в общоевропейски мащаб, настояваме БСП да предложи цялостна позиция на България за отхвърляне на войната в полза на мира по пътя на дипломацията на равнопоставени начала:
· Прекратяване на военните действия на територията на Украйна и установяване на мир въз основа на необходимите договорености с Руската федерация;
· Отказ от засилено дислоциране на военни контингенти на НАТО в България и в държавите-членки от Източното крило на Алианса;
· Преустановяване на разширяването на НАТО на Изток и отказ от присъединяване на Украйна към НАТО при пълни гаранции за нейната сигурност и суверенитет;
· Република България да предложи разработка в рамките на ЕС на нова европейска политика за мир в Европа въз основа на принципите и механизмите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ и на основополагащите норми на Организацията на обединените нации /ООН/;
· Република България да предложи приемане на нова стратегическа концепция на НАТО в изпълнение на ролята си на отбранителен съюз в изпълнение на Член Първи на Североатлантическия договор от 4 април 1949 г.: „Страните по Договора се задължават, в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост, и да се въздържат в международните си отношения от заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации.“

Платформа „Социализъм ХХІ век“
Идейно-политическо обединение в БСП

25 февруари 2022 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Стани член на БСП

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!