Скръбна вест! Станиш Бонев Панайотов !

Скръбна вест! Станиш Бонев Панайотов !

Почина Станиш Бонев Панайотов той е български политик от Българската комунистическа партия (БКП), заместник-председател на Министерския съвет през 1981 – 1985 година. Бонев е роден в село Пенкьовци, Трънско, на 15 ноември 1931 година. От 1945 година е член на Работническия младежки съюз, а от 1954 – и на БКП. През 1956 година завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс“ в София, след което работи в околийския, окръжния и градския комитет на БКП в Перник.

Първоначално е завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ в Околийския комитет на БКП, а след това е политически помощник на първия секретар на Окръжния комитет на БКП в Перник. По-късно е секретар на партийния комитет в Металургичния завод „Ленин“, както и секретар на Градския комитет на БКП в Перник. През 1964 година Станиш Бонев е прехвърлян в администрацията на Министерския съвет, а от 1971 година е член на Централната контролно-ревизионна комисия при Централния комитет (ЦК) на БКП. През 1977 година става завеждащ на отдел „Планово-икономически“ при ЦК на БКП. За известно време е част от личния кабинет на диктатора Тодор Живков. През 1981 година Бонев става член на ЦК на БКП и заместник-председател на Министерския съвет, а през следващата година оглавява Държавния комитет за планиране. През 1984 година става кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП. През 1985 година е освободен от правителството, а на следващата година и от Политбюро. През 1986 година Станиш Бонев става ректор на Академията за обществени науки и социално управление, до 1989 година остава член на ЦК на БКП. През 1991 г. излиза в пенсия и започва да публикува мемоарни книги. Заместник министър-председателят на България (по-рано заместник-председател на Министерския съвет – от 1955 до 1991 г., и подпредседател на Министерския съвет – от 1944 до 1955 г.), наричан днес за кратко вицепремиер, е висша ръководна длъжност в правителството на България. Съществувала е и длъжността Първи заместник-председател на Министерския съвет.

Вицепремиерът осъществява функциите на подпомагане и заместване на министър-председателя на България при негово отсъствие, както и по време на работата на правителството по различни въпроси на държавното управление. Длъжността е въведена след 9 септември 1944 г.
Вицепремиерите по конституционен принцип стоят над министрите в йерархията на правителството. Всеки от тях ръководи и отговаря за даден управленски ресор, като изборът на лицата на тези длъжности се извършва с решението на Народното събрание за избиране на правителството на България, а разпределението на функциите и компетенциите между отделните ресори се определя с решение на правителството на първото му заседание.

Има случаи, в които вицепремиерите са едновременно избрани и за министри в правителството. В този случай те като вицепремиери отговарят за управленския ресор, на който са и министри. В други случаи, когато ресорен вицепремиер и министър на ресора не са едно и също лице, се счита, че вицепремиерът е най-висшата инстанция на дадения ресор, а министърът на ресора ръководи държавната политика и изпълнява указанията и разпорежданията на вицепремиера по ресора.
В случай на заместване на министър-председателя при негово отсъствие това заместване се определя в негова заповед, където се посочва и името на съответния вицепремиер, когото премиерът е избрал за заместник през този период. Не може двама или повече вицепремиери да заместват министър-председателя едновременно при негово отсъствие.
Вицепремиерите могат да бъдат освобождавани или заменяни с други лица от Народното събрание при персонални промени в правителството.
Почина днес професор Станиш Бонев, член на Политбюро на БКП и Вицепремиер 1981-1985 година , Ректор на АОНСУ 1986-1989 година. Поклон пред паметта му !

Ние от информационна агенция Булпрес напомняме на всички, че поклонението ще се извърши на 31.01.2018г.- сряда  в 13:00 часа на централните софийски гробища !

Каним всички негови колеги, другари и съпартийци, всички негови студенти и колеги преподаватели от АОНСУ и всички, които са били до него в министерски съвет и комитетът по планиране !

Приканваме всички роднини и приятели да си вземат последно сбогом !  Да кажем смирено поклон и светла му памет!

 

Стани член на БСП

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!